جینسینگ (نوشدارو) چیست؟ طرز تهیه دمنوش جینسینگ

جنسینگ
استاندارد

جینسینگ چیست؟ و چه چیزهایی لازم است در مورد این گیاه بدانیم؟ یکی از گیاهان نیروزا و مقوی که شهرت جهانی دارد “جینسینگ” می باشد که بعضی آن را ” گیاه جوانی ” یا ” نوشدارو ” می نامند. در چین این گیاه ریشه در تاریخ دارد و به دلیل مزایای فوق العاده ای که…