نکاتی برای رفع سردی در مزاجها

سرد مزاجی
استاندارد

بخوانید تا بدانید چه نکاتی در شناسایی سردی مزاج و گرمی مزاج مهم و حیاتی است. می خواهید بدانید سرد مزاج یا گرم مزاج هستید؟ دو چیز رو خوب یاد بگیرید و خودتون رو نجات بدید ?سردی ▫️و ?گرمی نبض خودتون رو بگیرید اگر ارتفاع داشت و به راحتی قابل لمس بود یعنی گرم مزاج…