شیر مفید است یا مضر؟

شیر
استاندارد

چرا مصرف شیر و لبنیات برای سلامتی استخوان ها و دندان مضر است؟ تا آنجایی که به خاطر داریم از کودکی به ما می گفتند که شیر بخورید تا استخوان و دندان های سالمی داشته باشید. شیر سرشار از مواد معدنی و کلسیم است. پای صحبت هر پزشکی می نشستیم از فواید شیر زیاد صحبت…